Re-registrering

Det er no tid for å melde i frå om ein ønskjer å behalde plassen i Herøy kulturskule kommande skuleår. Frist for re-registreringa i SpeedAdmin er sett til 10. mai, og kulturskulen ynskjer då informasjon om ein ønsker å behalde plassen eleven har i dag, eller om eleven vil vere med på andre aktivitetar.  Om eleven ikkje vert re-registrert, vil eleven misse plassen. Link til innlogging på Speedadmin: https://noheroy.speedadmin.dk

 

 

Velkomen til kulturskulen

Velkomen til kulturskulen

Last ned brosjyre her

Skuleruta

Skuleruta 2018/-19 finn du her